Podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego jest wybór kompetentnego nauczyciela, który przygotuje i zrealizuje optymalny program nauczania. Aby działanie było skuteczne musi być celowe i dlatego opracowany został program rozwoju ucznia. Każde zadanie w lekcji ma ściśle określony cel i jest zorientowane na opanowanie konkretnej umiejętności pływackiej.Zdobywanie poszczególnych kompetencji jest logicznie ze sobą powiązane i wynika z aktualnych możliwości każdego dziecka.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA PŁYWANIA REALIZOWANY W AKADEMII PŁYWANIA „ SWIM & MORE ”
OPRACOWANY PRZEZ PAWŁA OLEJNIKA

POZIOM I – ETAP PODSTAWOWY
CEL FORMA REALIZACJI OSIĄGNIĘTE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE ODZNAKI PŁYWACKIE
Adaptacja psychofizyczna do środowiska wodnego i nauka elementarnych ruchów lokomocyjnych Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych w brodziku metodą zabawową i ścisłą Zanurzanie głowy
Leżenie na piersiach
Poślizg na piersiach
Leżenie na plecach
Poślizg na plecach
I
II
III
IV
V
Po osiągnięciu umiejętności i zdobyciu pięciu odznak pływackich na pierwszym poziomie
nauki uczeń przystępuje do etapu II

 

POZIM II – ETAP WŁAŚCIWY
CEL FORMA REALIZACJI OSIĄGNIĘTE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE ODZNAKI PŁYWACKIE
Nauka elementarnej techniki pływania kraulem na plecach Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m metodą zabawową i ścisłą Pokonanie odcinka 25 m na grzbiecie przy użyciu nóg w różnej pozycji ramion
Pokonanie odcinka 25m w koordynacji ramiona – nogi elementarnym st. grzbietowym
VI
Nauka elementarnej nauki pływania kraulem na piersiach Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m metodą zabawową i ścisłą Pokonanie odcinka 12m na piersiach z wdechem na jedną stronę
Pokonanie odcinka 12m na piersiach z wdechem na dwie strony
Pokonanie odcinak 25m elementarnym kraulem na piersiach
VII
Nauka elementarnej techniki pływania stylem klasycznym Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m metodą zabawową i ścisłą Pokonywanie poślizgów przy użyciu nóg do żabki
Pokonywanie odcinka 25 m przy użyciu nóg do żabki na plecach i piesiach
Pokonanie odcinak 12m w koordynacji ramiona-nogi
Pokonanie odcinka 25m elementarną żabką
VIII
Na pozimie II nauka techniki elementarnej trzema stylami przebiega równolegle. Po uzyskaniu umiejętności i zdobyciu kolejnych trzech odznak pływackich uczeń przystępuje do etapu III

 

POZIOM III – SPECJALISTYCZNY
CEL FORMA REALIZACJI OSIĄGNIĘTE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE ODZNAKI PŁYWACKIE
Doskonalenie standardowej techniki pływania stylem grzbietowym Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m, 50m metodą ścisłą Wielokrotne pokonywanie odcinków 25m i 50m techniką standardową stylem grzbietowym -
Doskonalenie standardowej techniki pływania stylem dowolnym Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m, 50m metodą ścisłą Wielokrotne pokonywanie odcinków 25m i 50m techniką standardową stylem dowolnym -
Doskonalenie standardowej techniki pływania stylem klasycznym Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m, 50m metodą ścisłą Wielokrotne pokonywanie odcinków 25m i 50m techniką standardową stylem klasycznym -
Nauka elementarnej nauki pływania stylem motylkowym Poprzez systematyczny udział w zajęciach prowadzonych na basenie 25m, 50m metodą ścisłą Pokonywanie odcinka 25 m przy użyciu nóg do delfina na plecach i piesiach
Pokonanie odcinka 12m w koordynacji ramiona-nogi
Pokonanie odcinka 25m elementarnym delfinem
-
Na poziomie III uczeń doskonali technikę pływania trzema stylami oraz uczy się elementarnej techniki pływania stylem motylkowym. Dodatkowo wprowadzane są do zajęć elementy treningu pływackiego. Po osiągnięciu umiejętności na poziomie III uczeń posiada kompetencje pozwalające pozytywnie złożyć egzamin do sportowej klasy pływackiej przy WKS ŚLĄSK WROCŁAW